ZKBio CVSecurity

Lọc > ZKBio CVSecurity >

Ẩn

 • ZKBio CVSecurity
  ZKBio CVSecuritySản Phẩm Mới
  ZKBio CVSecurityPhổ Biến
  ZKBio CVSecurity

  Demo Tên Người Dùng : admin 

  Demo Mật Khẩu : Admin123 


  ZKBioCVSecurity cung cấp nền tảng bảo mật dựa trên web toàn diện với việc áp dụng công nghệ thị giác máy tính và sinh trắc học kết hợp. Nền tảng chứa nhiều mô-đun: Nhân sự, Thời gian & Chấm công, Kiểm soát truy cập, Quản lý khách, Bãi đậu xe, Kiểm soát thang máy, FaceKiosk, Quản lý video thông minh, Mô-đun phát hiện khẩu trang và nhiệt độ, Tiêu thụ trực tuyến/ngoại tuyến, Tuần tra, Cảnh thông minh, Trung tâm điều hành, Trung tâm dịch vụ và các hệ thống con thông minh khác.


Bạn đã thêm một sản phẩm mới vào đơn thỉnh cầu, Kiểm tra ngay đi >

logo

So Sánh Sản Phẩm

Trang web này sử dụng cookie để lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn, cookie có thể nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn và giúp trang web của chúng tôi hoạt động bình thường.
Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc Cookie PolicyChính Sách Bảo Mật.

Chấp nhận