Corporate Values Corporate Values

Introduction

Introduction

Tại ZKTeco, sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các giải pháp sáng tạo và đáng tin cậy cho khách hàng đồng thời duy trì cam kết mạnh mẽ đối với các giá trị cốt lõi và nguyên tắc cơ bản của chúng tôi. Những giá trị và nguyên tắc này hướng dẫn hành động của chúng tôi và định hình văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi, đảm bảo rằng chúng tôi tạo ra mối quan hệ lâu dài và tích cực với các bên liên quan. Trong tài liệu này, chúng tôi phác thảo các giá trị doanh nghiệp của mình, những giá trị này đóng vai trò là nền tảng cho các tương tác của chúng tôi với nhân viên, đối tác, khách hàng và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Content

Application Area

Trang web này sử dụng cookie để lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn, cookie có thể nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn và giúp trang web của chúng tôi hoạt động bình thường.
Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc Cookie PolicyChính Sách Bảo Mật.

Chấp nhận