Biometrics Module SDK

Lọc > Biometrics Module SDK >

Ẩn

 • ZKFinger SDK for Windows
  ZKFinger SDK for WindowsSản Phẩm Mới
  ZKFinger SDK for WindowsPhổ Biến
  ZKFinger SDK for Windows
  ZKFinger SDK Windows can provide support for ZKTeco fingerprint scanners. Its compatible devices are SLK20R and ZK series fingerprint scanners, including ZK9500, ZK6500, ZK8500R. The SDK could be work on windows OS, including XP, Vista, Win7, Win8/8.1, Win10, Windows Server 2008/2012 (32/64 bits) OS. Users could develop PC software to get fingerprint image/template. There are driver, development documents and Demo inside SDK, it will help you to develop.
 • ZKFinger SDK for Linux
  ZKFinger SDK for LinuxSản Phẩm Mới
  ZKFinger SDK for LinuxPhổ Biến
  ZKFinger SDK for Linux
  ZKFinger SDK Linux can provide support for ZKTeco fingerprint scanners. Its compatible devices are SLK20R and ZK series fingerprint scanners, including ZK9500, ZK6500, ZK8500R. The SDK could be work on Linux OS. Users could develop software to get fingerprint image/template. There are development interfaces and development documents, Demo inside SDK, it will help you to develop.
 • ZKFinger SDK for Android
  ZKFinger SDK for AndroidSản Phẩm Mới
  ZKFinger SDK for AndroidPhổ Biến
  ZKFinger SDK for Android
  ZKFinger SDK Android can provide support for ZKTeco fingerprint scanners. Its compatible devices are SLK20R and ZK series fingerprint scanners, including ZK9500, ZK6500, ZK8500R. The SDK could be work on Android OS. Users could develop app to get fingerprint image/template. There are development interfaces development documents and Demo inside SDK, it will help you to develop.

Bạn đã thêm một sản phẩm mới vào đơn thỉnh cầu, Kiểm tra ngay đi >

logo

So Sánh Sản Phẩm

Trang web này sử dụng cookie để lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn, cookie có thể nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn và giúp trang web của chúng tôi hoạt động bình thường.
Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc Cookie PolicyChính Sách Bảo Mật.

Chấp nhận