ZKBio WDMS

Lọc > ZKBio WDMS >

Ẩn

Giao Tiếp

Màn Hình

Nguồn Cấp

RFID

 • ZKBio WDMS
  ZKBio WDMSSản Phẩm Mới
  ZKBio WDMSPhổ Biến
  ZKBio WDMS

  Demo Tên Người Dùng : admin

  Demo Mật Khẩu : admin123


  ZKBio WDMS là Hệ thống quản lý dữ liệu dựa trên web, là phần mềm trung gian. Là một phần mềm trung gian cho phép bạn triển khai trên các máy chủ và cơ sở dữ liệu để quản lý thiết bị và giao dịch.


  Quản trị viên có thể truy cập ZKBio WDMS ở mọi nơi trên trình duyệt hoặc phần mềm của bên thứ ba bằng API để xử lý hàng nghìn thiết bị. Mô-đun Phát hiện khẩu trang & nhiệt độ (MTD) ghi lại dữ liệu về nhiệt độ cơ thể và phát hiện khẩu trang được thực hiện cho mỗi nhân viên đi vào khu vực được kiểm soát.


  Hệ thống tự động nhập thông tin nhân sự thông qua cấu hình đơn giản của người dùng.


Bạn đã thêm một sản phẩm mới vào đơn thỉnh cầu, Kiểm tra ngay đi >

logo

So Sánh Sản Phẩm

Trang web này sử dụng cookie để lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn, cookie có thể nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn và giúp trang web của chúng tôi hoạt động bình thường.
Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc Cookie PolicyChính Sách Bảo Mật.

Chấp nhận