NỘI DUNG ZKTECO ONLINE EXHIBITION 2020

Sẽ có 2 phần trong  ZKTeco Online Exhibition 2020
1.Online Exhibition Go Live (Phát trực tiếp Triển lãm trực tuyến)
2.Online Exhibition Experience  (Trải nghiệm trực tuyến)

ZKTeco online exhibition 2020

 1. —- Phát trực tiếp Triển lãm trực tuyến

Chi tiết: Trong phần Triển lãm trực tuyến trực tiếp, nhân viên của ZKTeco từ khắp nơi trên thế giới sẽ trực tuyến với bạn, giới thiệu toàn diện về các sản phẩm và giải pháp mới ra mắt của chúng tôi. Những người trình bày trong hội thảo trực tuyến sẽ tương tác với mọi người trong thời gian thực. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào về các sản phẩm và giải pháp của ZKTeco, đây là cơ hội hoàn hảo để thảo luận với các nhà quản lý sản phẩm và quản lý giải pháp của chúng tôi
Từ: 2/6/2020 – 4/6/2020
Thời gian triển lãm trực tuyến: 09:30 – 17:00 (Beijing Time, GMT+8)

 

  1. —Trải nghiệm triển lãm trực tuyến
    Trong phần thứ hai của Triển lãm trực tuyến ZKTeco 2020, đây sẽ là một trải nghiệm triển lãm trực tuyến. Tất cả các phòng triển lãm VR sẽ có sẵn cho đến ngày 2 tháng 8 năm 2020 và tất cả các hội thảo & bài phát biểu trực tuyến sẽ được ghi lại dưới dạng video; hệ thống của chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ theo yêu cầu với bản ghi âm hội thảo. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các hội thảo, bạn có thể gửi trong hộp câu hỏi bên dưới video, người quản lý sản phẩm và nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn ngay.

Từ: 2/6/2020 – 2/8/2020
Thời gian trải nghiệm triển lãm: 24/7  bất kỳ lúc nào.

Thư mời Triển lãm trực tuyến ZKTeco- The ZKTeco Online Exhibition 2020

 

Lịch phát sóng thuyết trình trong Triển lãm trực tuyến trụ sở ZKTeco & các chi nhánh:

Lịch phát sóng Triển lãm trực tuyến ZKTeco- The ZKTeco Online Exhibition 2020 trụ sở chính & các chi nhánh

Lịch phát sóng thuyết trình trong Triển lãm trực tuyến ZKTeco- The ZKTeco Online Exhibition 2020 trụ sở chính & các chi nhánh


 

Link đăng ký:

https://expo.zkteco.com/

 

About admin

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *