ZKTeco, nhà cung cấp sản phẩm và giải pháp toàn cầu về công nghệ xác minh sinh trắc học, được asmag.com chọn là một trong “50 công ty bảo mật hàng đầu toàn cầu năm 2020” và vinh dự được chọn là “Top 3 nhóm sản phẩm hệ thống lối vào ” với việc tiên phong cung cấp các sản phẩm và giải pháp bảo mật hàng đầu.

ZKTeco vinh dự lọt vào danh sách “3 Nhà cung cấp hệ thống lối vào Toàn cầu năm 2020” với tư cách là một trong những nhà cung cấp nổi bật nhất trong ngành. Ngoài ra, ZKTeco còn được chọn là Top 6 – Nhóm có nhiều Sản phẩm và Top 14- Doanh nghiệp An ninh Toàn cầu. Raymond So, Giám đốc Tiếp thị Toàn cầu của Tập đoàn ZKTeco cho biết: “Chúng tôi thực sự lấy làm vinh dự khi những nỗ lực của ZKTeco được ghi nhận bởi tiếng nói có uy tín trong ngành. Điều đó chứng tỏ rằng những gì chúng tôi đã phấn đấu trong thời gian vừa qua thực sự có giá trị và mang lại động lực to lớn giúp cuộc sống tốt đẹp hơn”.  Với kinh nghiệm 20 năm và được sự công nhận từ hơn 500 đối tác trên thế giới, ZKTeco đã phát triển chuyên môn sâu về công nghệ xác minh sinh trắc học bao gồm xác minh vân tay, khuôn mặt, mống mắt, tĩnh mạch ngón tay, v.v. và áp dụng hệ thống bảo mật một cách hoàn hảo; triển khai kết hợp phần cứng, phần mềm và các giải pháp đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. ZKTeco không những cung cấp nhiều hơn các thiết bị mà còn có các công cụ và dịch vụ nhằm đáp ứng các nhu cầu cho mọi giai đoạn, hoặc bất kỳ thứ gì đối tác cần để hoàn thiện các giải pháp bảo mật của họ

a & s Magazine là một nền tảng công nghiệp bảo mật toàn diện nổi tiếng cung cấp tin tức bảo mật, sản phẩm, thông tin nhà cung cấp và giải pháp công nghiệp bảo mật, bao gồm khám phá công nghệ, thị trường dọc và quan điểm của chuyên gia. Trong 17 năm, a & s Security 50 đã liên tiếp xếp hạng 50 công ty hàng đầu trong toàn bộ ngành bảo mật, có doanh thu bán sản phẩm cao nhất trên thế giới. Bảng xếp hạng nhằm chứng minh sự năng động của ngành công nghiệp an ninh thông qua các biến đa dạng thị trường. Các công ty được lựa chọn được coi là những công ty hàng đầu trong ngành có ảnh hưởng tới thị trường và nền kinh tế thế giới bằng cách giải quyết các nhu cầu giải pháp cốt lõi.

Để biết thêm chi tiết về a&s Security 50 2020, vui lòng tham khảo tại đây:

https://www.asmag.com/member/login.aspx?fromurl=%2frankings%2fsecurity50_rankings.aspx

About Amber VN