Fake Rolex
Clientele hunting for a devoted to search potential will cherish the helpful observe discoverer. With only several brisk button snaps, any invitee will get a watch to suit their particular preferences, inclinations and necessities. This kind of potential provides straightforward usage of all of the specific info and merchandise points of fake rolex interest pertaining to individual versions. Your website likewise includes a useful mission unit for discovering Europe Duplicate Wrist watches suppliers along with management works on along with a press data source that contain almost all strategy for click content.

TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG

Nâng cao mức độ an ninh ở nơi công cộng

An ninh đã trở thành vấn đề nan giải hơn trên phạm vi công cộng, đặc biệt vấn đề an ninh công cộng hiện nay ngày càng trở nên phức tạp. Những cán bộ quản lý các khu vực công cộng phải đối mặt mới một lượng lớn khách tham quan mới mỗi ngày tạo áp lực lớn lên hệ thống kiểm soát ra vào và việc quản lý người dùng trở nên phức tạp hơn. Xác minh danh tính nhân viên cũng rất quan trọng để đảm bảo an toàn từ trong ra ngoài. Đồng thời cần phải kiểm soát được các nhân viên thực hiện đúng nhiệm vụ của mình trong thời gian quy định để đảm bảo tài sản chung. Vì vậy, cần một giải pháp chấm công và kiểm soát ra vào hiệu quả hơn để đáp ứng kỳ vọng an ninh cao của các khu vực công cộng.

Giải pháp

ZK cung cấp giải pháp chấm công và kiểm soát ra vào có độ phù hợp cao để đáp ứng nhu cầu quản lý của các khu vực công cộng. Phương pháp xác nhận đa sinh trắc cung cấp một giải pháp an ninh toàn diện, được tích hợp với cổng xoay ba chấu 2 lối đi, nâng cao mức độ hiệu quả và an toàn cho khu vực. Thẻ Mifare có thể lưu trữ dữ liệu và thông tin người dùng mà thiết bị có thể đọc được, ngăn chặn rò rỉ thông tin cá nhân, có thể được chỉnh sửa bởi admin. Có thể đăng ký và chỉnh sửa thông tin khách tham quan một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Thiết bị giám sát tuần tra Guard Patrol cung cấp giải pháp tuyệt vời để đảm bảo các nguồn lực được sử dụng hợp lý. Với chức năng xác thực dấu vân tay, thiết bị ghi lại chính xác danh tính, thời gian và địa điểm mà các nhân viên xác nhận trên thiết bị tuần tra, đảm bảo các nhân viên hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình.

Thử thách

 • Lượng khách tham quan lớn
 • Kỳ vọng mức độ an ninh cao ở những nơi công cộng
 • Xác nhận danh tính của cán bộ
 • Cài đặt thông tin người dùng ở khu vực công cộng
 • Khó quản lý thông tin khách tham quan (thêm hoặc xóa người dùng mới)
 • Khó kiểm soát mức độ hoàn thành công việc của nhân viên bằng thiết bị tuần tra

Nhu cầu

 • Giải pháp kiểm soát ra vào hiệu quả hơn  
 • Hệ thống xác minh danh tính đáng tin cậy
 • Phương pháp đăng ký và chỉnh sửa thông tin khách hàng nhanh chóng và dễ dàng hơn
 • Phương pháp cài đặt thông tin người dùng linh hoạt
 • Đảm bảo nhân viên hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình