Ngân hàng Ghana

Hệ thống kiểm soát truy nhập được áp dụng tại Ngân hàng Ghana
4. Ghana_Bank 1Mô tả dự án:
Đây là một Ngân hàng Thương mại ở Ghana được ban hành giấy phép Ngân hàng toàn năng vào năm 2006. Là một trong 27 Ngân hàng thương mại được cấp giấy phép trên toàn quốc. Trụ sở của Ngân hàng được đặt ở Tòa nhà Ridge Towers, Accra. Tháng 1 năm 2013, Ngân hàng vận hành mạng lưới chi nhánh và VISA, mở thêm nhiều khu vực đặt ATM. Họ cần có hệ thống kiểm soát truy nhập sinh trắc học để quản lý truy nhập của cơ sở kinh doanh. Ngân hàng hiện nay có 1,660 nhân viên ở 75 khu vực khác nhau.
Người dùng cuối: Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Fidelity Ghana
Địa điểm dự án: 75 khu vực khác nhau của Ghana
Yêu cầu dự án:
Quyền hạn và thời hạn truy cập cụ thể: Cần có hệ thống kiểm soát truy nhập sinh trắc học để quản lý cơ sở kinh doanh. Ngân hàng hiện có 1,660 nhân viên ở 75 khu vực. Do yêu cầu độ bảo mật cao nên ngoài việc sử dụng thẻ, xác nhận dấu vân tay cũng được áp dụng trong các lối ra của văn phòng. Hệ thống cũng cho phép cài đặt quyền hạn và thời hạn truy cập cụ thể, thông thường nhân viên sẽ không được vào văn phòng ngoài giờ làm việc.
Giám sát theo thời gian thực tại Trụ sở: Hệ thống đòi hỏi phải phù hợp với cấu trúc trình duyệt và máy chủ của khách và một máy chủ có thể quản lý lối ra ở nhiều thành phố. Lưu lượng truy nhập cũng có thể được giám sát tại Trụ sở theo thời gian thực.
Danh sách sản phẩm:
Loại
Sản phẩm
Số lượng
Software
ZKBioSecurity
1660 người dùng
130 người dùng
Hardware
InBio 160 Pro
30
InBio 260 Pro
60
FR1200
134
Sơ đồ hoạt động:


 Download

4. Ghana_Bank 1


Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0