ZKBIOTIME MOBILE APP

TỔNG QUAN ZKBIOTIME MOBILE APP ZKTECO


ZKBioTime Mobile App là một giải pháp chấm công theo thời gian thực, mang đến sự tiện lợi và hiệu quả cho các ngành công nghiệp có nhân viên luôn luôn di chuyển. Nhân viên đang đi đào tạo, họp kinh doanh, truy cập trang web, vv có thể báo cáo sự tham dự của họ mọi lúc mọi nơi chỉ bằng điện thoại thông minh của họ.

Quản trị viên và Người phê duyệt đang được thiết lập trong phần mềm BioTime cho phép họ sử dụng APP với các chức năng bổ sung. Họ có thể theo dõi chấm công gần đây của nhân viên, phê duyệt / từ chối yêu cầu từ nhân viên, xem báo cáo tham dự và nhiều hơn nữa thông qua điện thoại thông minh của họ.

ĐẶC ĐIỂM ZKBIOTIME MOBILE APP ZKTECO


  • Vận hành dễ dàng: Điều hướng hai bước tối đa
  • Chấm công thời gian thực với các chi tiết vị trí địa lý
  • Thông báo và cập nhật theo thời gian thực
  • Chấp thuận chấm công của Quản trị viên hoặc người phê duyệt
  • Yêu cầu và trạng thái nhân viên trực tuyến

TÀI LIỆU ZKBIOTIME MOBILE APP ZKTECO


ZKBioTime APP-Vnese

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *