Portable Blackbody Camera – ZN-TH01

Thông số kỹ thuật Portable Blackbody Camera – ZN-TH01


thông số kỹ thuật portable blackbody camera - ZN-TH01

Kích thước Portable Blackbody Camera – ZN-TH01


kích thước Portable blackbody camera - ZN-TH01

Tài liệu Portable Blackbody Camera – ZN-TH01


ZN-TH01_Data+Sheet+20200423 VNESE

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *