Khóa khách sạn không dây – ZL500

Tổng quan Khóa khách sạn không dây – ZL500


ZL500 khóa khách sạn không dây tiên tiến mới, tương thích với phần mềm ZKBioSecurity (ZKBioHLMS), hỗ trợ giám sát từ xa theo thời gian thực về trạng thái phòng và gateway.
ZL500 cung cấp giải pháp một thẻ để nâng cao sự tiện lợi khi sử dụng hệ thống quản lý khách sạn của ZKTeco và một API mở cho Tích hợp bên thứ ba. Quan trọng nhất, ZL500 giúp tạo ra một môi trường không tiếp xúc, một điều cần thiết trong bất kỳ cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe nào.
Tóm lại, ZL500 cung cấp một giải pháp khách sạn sáng tạo cho ngành khách sạn, đặc biệt là cho các khách sạn sang trọng. Nó giúp nâng cao tính năng động và thuận tiện cho nhân viên và khách hàng của khách sạn

Thông số kỹ thuật Khóa khách sạn không dây – ZL500


Cấu hình Khóa khách sạn không dây – ZL500


Kích thước Khóa khách sạn không dây – ZL500


Tài liệu Khóa khách sạn không dây – ZL500


ZL500_Vnese