Đầu đọc mã QR tĩnh & động – Dòng QR50

Tổng quan Dòng QR50


Đầu đọc mã QR là thế hệ đầu đọc thẻ kiểm soát ra vào thông minh mới. Sản phẩm có tốc độ quét cao,
tỷ lệ nhận dạng cao, khả năng tương thích mạnh mẽ. Đầu đọc mã QR này có thể được kết nối với bất
kỳ bộ điều khiển truy cập nào hỗ trợ đầu vào Wiegand. Đầu đọc thích ứng với các tình huống ứng dụng
khác nhau và xác định hầu hết các loại thẻ RFID và mã QR, do đó, dòng đầu đọc mã QR này có thể
được sử dụng để quản lý cộng đồng, quản lý khách truy cập, quản lý khách sạn, siêu thị không người
kiểm soát và các lĩnh vực khác

Đặc điểm Dòng QR50


  • Công nghệ kiểm soát truy cập mã QR mới
  • Hỗ trợ các chế độ đầu ra Wiegand 26/34/66, RS485 và USB (chỉ dành cho cập nhật chương trình cơ
    sở).
  • Hỗ trợ Thẻ ID 125kHz hoặc Thẻ IC 13,56MHz, bao gồm Ultralight, Mifare (S50 / S70), CPU, NFC
    (analog Card), Desfire EV1, NTag.Desfire EV1, NTag.
  • Khoảng cách đọc: Mã ≥5cm; ThẻRFID ≥4cm
    * Khoảng cách đọc thực tế phụ thuộc vào môi trường và thẻ được sử dụng. Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo

Thông số kỹ thuật Dòng QR50


Cấu hình Dòng QR50


Tài liệu Dòng QR50


QR50_Leaflet VNese