Cổng dò kim loại – ZK-D2180 (Tiêu chuẩn: 18 vùng phát hiện)

Đặc điểm ZK-D2180


• 18 vùng phát hiện

• 256 mức độ nhạy

• Màn hình LCD 3.5’’

• Đếm số người & báo động

• Đồng bộ âm thanh & báo động
đèn LED

• Giao tiếp TCP/IP

• Điều khiển từ xa

• Liên kết với cổng xoay

• Hỗ trợ kết nối với ứng dụng

Thông số kỹ thuật ZK-D2180


Tài liệu ZK-D2180


ZK-D2180_Leaflet_VNese