Cổng dò kim loại – ZK-D1065 (Tiêu chuẩn: 6 vùng phát hiện)

Đặc điểm ZK-D1065


  • 6 vùng phát hiện
  • 100 cấp độ nhạy
  • Màn hình LCD 3.5”
  • Đếm người & báo động
  • Đồng bộ âm thanh & cảnh báo đèn LED

Thông số kỹ thuật ZK-D1065


Tài liệu ZK-D1065


ZK-D1065_Leaflet_VNese