Máy chấm công

Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào & Chấm Công SpeedFace-V4L

SpeedFace-V4L

  &#8811 Nhận diện khuôn mặt visible light

  &#8811 Thuật toán chống giả mạo tiên tiến

  &#8811 Nhiều phương pháp xác minh: khuôn mặt, lòng bàn tay, thẻ, mật khẩu

  &#8811 Dung lượng khuôn mặt 800

  &#8811 Dung lượng lòng bàn tay 800

FaceKiosk-H13C & H13C[TD] Thiết Bị Nhận Diện Khuôn Mặt Đa Năng

FaceKiosk-H13C Series

  &#8811 Mô-đun thẻ MF, vân tay, máy in vé và máy quét mã QR

  &#8811 Mô-đun phát hiện nhiệt độ (Tùy chọn)

  &#8811 Khoảng cách đo nhiệt độ: 30 ~ 50 cm

  &#8811 Tính linh hoạt và khả năng thích ứng mạnh trong các ứng dụng


 • 1
 • 2