Thiết bị độc lập

Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào & Chấm Công SpeedFace-V4L

SpeedFace-V4L

  &#8811 Nhận diện khuôn mặt visible light

  &#8811 Thuật toán chống giả mạo tiên tiến

  &#8811 Nhiều phương pháp xác minh: khuôn mặt, lòng bàn tay, thẻ, mật khẩu

  &#8811 Dung lượng khuôn mặt 800

  &#8811 Dung lượng lòng bàn tay 800

Thiết Bị Kiểm Soát Cửa SA40

SA40

  &#8811 Độ dài mật khẩu: 4 đến 6 chữ số

  &#8811 Chế độ xác minh: Thẻ / Mật khẩu / Thẻ và mật khẩu

SpeedFace – V5L[QR][TD] Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào Nhận Diện Khuôn Mặt Đeo Khẩu Trang & Phát Hiện Nhiệt Độ

SpeedFace – V5L [QR][TD]

  &#8811 Nhận diện khuôn mặt đeo khẩu trang

  &#8811 Đo nhiệt độ cơ thể

  &#8811 Khoảng cách đo nhiệt độ: 30 đến 50cm

  &#8811 Nhiều phương pháp xác minh: Khuôn mặt / Lòng bàn tay / Mã QR / Thẻ / Mật khẩu

SpeedFace – V5L[QR] Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào Nhận Diện Khuôn Mặt Đeo Khẩu Trang & Quét Mã QR

SpeedFace – V5L [QR]

  &#8811 Quét mã vạch 2D: Mã QR, PDF417, Ma trận dữ liệu, MicroPDF417, Aztec

  &#8811 Nhận diện khuôn mặt bằng công nghệ Visible Light

  &#8811 Xác minh khuôn mặt cho các cá nhân đeo khẩu trang

  &#8811 Nhiều phương pháp xác minh: Khuôn mặt / Lòng bàn tay / Mã QR / Thẻ / Mật khẩu

Thiết Bị Kiểm Soát Truy Cập FaceDepot – 7BL

FaceDepot 7BL

  &#8811 Nhận diện khuôn mặt công nghệ Visible Light

  &#8811 Công nghệ chống giả mạo tiên tiến

  &#8811 Nhiều phương thức nhận dạng: Khuôn mặt / Vân tay / Thẻ / Password

  &#8811 Dung lượng cực lớn 10,000 mẫu khuôn mặt

Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào Nhận Diện Khuôn Mặt Đeo Khẩu Trang & Phát Hiện Nhiệt Độ- SpeedFace-V5L [TD]

SpeedFace – V5L [TD]

  &#8811 Nhận diện khuôn mặt đeo khẩu trang

  &#8811 Đo nhiệt độ cơ thể

  &#8811 Khoảng cách đo nhiệt độ: 30 đến 50cm

  &#8811 Nhiều phương pháp xác minh: Khuôn mặt / Lòng bàn tay / Thẻ / Mật khẩu

Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào Không Dây – Horus

Horus

  &#8811 Dung lượng khuôn mặt lên tới 10.000 mẫu (1: N)

  &#8811 Thuận toán chống giả mạo tiên tiến

  &#8811 Tốc độ nhận diện khuôn mặt nhanh 0.3s

  &#8811 Màn hình cảm ứng LCD IPS 5 inch

  &#8811 Công nghệ không tiếp xúc giảm thiểu rủi ro truyền nhiễm