Thiết Bị Độc Lập KCS GL

Thiết Bị Kiểm Soát Cửa Ra Vào ProFaceX [TI]

ProFace X [TI]

  &#8811 Phát hiện thân nhiệt & khẩu trang

  &#8811 Tốc độ phát hiện thân nhiệt 0.1s, khoảng cách đo 30-120cm

  &#8811 Thuật toán chống giả mạo tiên tiến

  &#8811 Khoảng cách nhận diện lên đến 120cm

  &#8811 Công nghệ không tiếp xúc giảm thiểu rủi ro truyền nhiễm

Thiết Bị Kiểm Soát Cửa ProFace X (SL)

ProFace X (SL)

  &#8811 Phát hiện khẩu trang

  &#8811 Thuận toán chống giả mạo tiên tiến

  &#8811 Tốc độ nhận diện khuôn mặt nhanh 0.3s

  &#8811 Khoảng cách nhận diện lên đến 120cm

  &#8811 Công nghệ không tiếp xúc giảm thiểu rủi ro truyền nhiễm

ProBio(Qr) Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào Tích Hợp Công Nghệ Nhận Dạng Khuôn Mặt & Quét Mã QR

ProBio QR

  &#8811 ProBio(QR) được trang bị đầu quét mã vạch tiên tiến

  &#8811 Công nghệ nhận dạng khuôn mặt tiên tiến tốc độ cao

  &#8811 Khả năng mở rộng và quản lý đơn giản

  &#8811 Tích hợp camera: chụp ảnh sự kiện và ảnh người dùng

  &#8811 Nhiều phương thức nhận dạng Face / QR Code / Card / Password