Chấm Công

THIẾT BỊ CHẤM CÔNG

Với hơn 30 năm phát triển ZKTeco đã cho ra đời nhiều dòng thiết bị chấm công tích hợp công nghệ sinh trắc học cốt lõi giúp đa dạng hóa phương thức nhận diện & nâng cao độ chính xác cũng như tốc độ nhận diện. Ngoài ra, ZKTeco còn phát triển các nền tảng phần mềm quản lý tập trung và phân tán phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.Phầm Mềm Quản Lý Chấm Công BioTime 8.0

BioTime 8.0

    &#8811 Phần Mềm Quản Lý Chấm Công Trên Nền Tảng Website

    &#8811 Hỗ Trợ Nhiều Dạng Chia Ca

    &#8811 Nhân Viên Tự Thao Tác & Quản Lý

    &#8811 Tự Động Xuất Các Dạng Báo Cáo Chấm Công