Mars Series

Cổng Chắn Flap Mars – F1200 Series

Mars -F1200 Series

  &#8811 Thiết kế Mô-đun hóa

  &#8811 Dễ dàng lắp đặt và bảo trì

  &#8811 Có sẵn sáu bảng đọc có thể chuyển đổi

  &#8811 Các lỗ gắn dành riêng cho các thiết bị đầu cuối nhận dạng khuôn mặt

Cổng Chắn Flap Mars – F1000

Mars Pro-F1000 Series

  &#8811 Thiết kế Mô-đun hóa

  &#8811 Dễ dàng lắp đặt và bảo trì

  &#8811 Có sẵn sáu bảng đọc có thể chuyển đổi

  &#8811 Các lỗ gắn dành riêng cho các thiết bị đầu cuối nhận dạng khuôn mặt