Phương Tiện


Camera Nhận Diện Biển Số Xe – LPRC300

LPRC300

  &#8811 Trang bị thuật toán Deep Learning

  &#8811 CHIP AI 0.5 TOPS

  &#8811 Nhập danh sách cho phép & danh sách chặn

  &#8811 Giao thức ONVIF để giám sát video

  &#8811 3 MP

Thanh Chắn Barrier Tự Động Dòng BG1000

BG1000

  &#8811 Thiết kế vỏ ngoài tích hợp đền LED có tính tương tác

  &#8811 Bảng điều khiển có thể lập trình

  &#8811 Sử dụng motor Không chổi than DC hiệu suất cao

  &#8811 Tốc độ đóng mở có thể được điều chỉnh