Kiểm soát cửa

ProBio(Qr) Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào Tích Hợp Công Nghệ Nhận Dạng Khuôn Mặt & Quét Mã QR

ProBio QR

  &#8811 ProBio(QR) được trang bị đầu quét mã vạch tiên tiến

  &#8811 Công nghệ nhận dạng khuôn mặt tiên tiến tốc độ cao

  &#8811 Khả năng mở rộng và quản lý đơn giản

  &#8811 Tích hợp camera: chụp ảnh sự kiện và ảnh người dùng

  &#8811 Nhiều phương thức nhận dạng Face / QR Code / Card / Password


 • 1
 • 2