Khóa Căn Hộ Thông Minh

Khóa Cửa Điện Tử Thông Minh Wifi – TL800

TL800

  &#8811 Tự động đóng và mở theo cài đặt cá nhân hóa

  &#8811 Màn hình OLED để theo dõi bên ngoài

  &#8811 Điều khiển & giám sát thông qua Wifi

  &#8811 Mật khẩu ngẫu nhiên

  &#8811 Tích hợp chuông cửa màn hình

Khóa Cửa Điện Tử Thông Minh – TL700

TL700

  &#8811 Thiết kế chốt bảo vệ trẻ em bên trong

  &#8811 Xy lanh C Class

  &#8811 Thiết kế chống trộm

  &#8811 Mật khẩu ngẫu nhiên

  &#8811 Mật khẩu tạm thời

Khóa Cửa Điện Tử Thông Minh – TL600

TL600

  &#8811 Hoạt động với ZSmart APP

  &#8811 Xy lanh C Class

  &#8811 Thiết kế chống trộm

  &#8811 Mật khẩu ngẫu nhiên

  &#8811 Mật khẩu tạm thời