Cổng Chắn Swing Barrier

Cổng Kiểm Soát Lối Vào Swing SBTL9200

SBTL9200

  &#8811 Thiết kế Mô-đun hóa

  &#8811 Phù hợp với thẩm mỹ thiết kế hiện đại chung

  &#8811 Màn hình hiển thị nội dung đa phương tiện tùy chỉnh

  &#8811 Động cơ mô-tơ servo tốc độ nhanh

Cổng Kiểm Soát Lối Vào Swing SBTL9000

SBTL9000

  &#8811 Thiết kế Mô-đun hóa

  &#8811 Phù hợp với thẩm mỹ thiết kế hiện đại chung

  &#8811 Màn hình hiển thị nội dung đa phương tiện tùy chỉnh

  &#8811 Động cơ mô-tơ servo tốc độ nhanh

Cổng Kiểm Soát Phân Làn Swing Barrier – SBTL8000

SBTL8000

  &#8811 Bảng điều khiển đầu đọc mô-đun hóa

  &#8811 Động cơ servo – tốc độ mở nhanh

  &#8811 10 cặp cảm biến hồng ngoại

  &#8811 Chỉ thị đèn LED ở cả hai hướng