Fake Rolex
Clientele hunting for a devoted to search potential will cherish the helpful observe discoverer. With only several brisk button snaps, any invitee will get a watch to suit their particular preferences, inclinations and necessities. This kind of potential provides straightforward usage of all of the specific info and merchandise points of fake rolex interest pertaining to individual versions. Your website likewise includes a useful mission unit for discovering Europe Duplicate Wrist watches suppliers along with management works on along with a press data source that contain almost all strategy for click content.

ZKBIOTIME MOBILE APP

ZKBIOTIME MOBILE APP ZKTECO
[ssba]
INQUIRY

TỔNG QUAN ZKBIOTIME MOBILE APP ZKTECO


ZKBioTime Mobile App là một giải pháp chấm công theo thời gian thực, mang đến sự tiện lợi và hiệu quả cho các ngành công nghiệp có nhân viên luôn luôn di chuyển. Nhân viên đang đi đào tạo, họp kinh doanh, truy cập trang web, vv có thể báo cáo sự tham dự của họ mọi lúc mọi nơi chỉ bằng điện thoại thông minh của họ.

Quản trị viên và Người phê duyệt đang được thiết lập trong phần mềm BioTime cho phép họ sử dụng APP với các chức năng bổ sung. Họ có thể theo dõi chấm công gần đây của nhân viên, phê duyệt / từ chối yêu cầu từ nhân viên, xem báo cáo tham dự và nhiều hơn nữa thông qua điện thoại thông minh của họ.

ĐẶC ĐIỂM ZKBIOTIME MOBILE APP ZKTECO


  • Vận hành dễ dàng: Điều hướng hai bước tối đa
  • Chấm công thời gian thực với các chi tiết vị trí địa lý
  • Thông báo và cập nhật theo thời gian thực
  • Chấp thuận chấm công của Quản trị viên hoặc người phê duyệt
  • Yêu cầu và trạng thái nhân viên trực tuyến

TÀI LIỆU ZKBIOTIME MOBILE APP ZKTECO


ZKBioTime APP-Vnese

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *