Fake Rolex
Clientele hunting for a devoted to search potential will cherish the helpful observe discoverer. With only several brisk button snaps, any invitee will get a watch to suit their particular preferences, inclinations and necessities. This kind of potential provides straightforward usage of all of the specific info and merchandise points of fake rolex interest pertaining to individual versions. Your website likewise includes a useful mission unit for discovering Europe Duplicate Wrist watches suppliers along with management works on along with a press data source that contain almost all strategy for click content.

Camera nhận diện biển số xe thông minh – LPRC200

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
INQUIRY

Tổng quan Camera nhận diện biển số xe thông minh – LPRC200


LPRC200  – camera nhận dạng biển số xe thông minh mới, hỗ trợ nhận dạng biển số xe và có thể xác định màu sắc, nhãn hiệu và loại xe. So với LPRC100, LPRC200 có hiệu suất cao hơn về tốc độ nhận dạng và độ chính xác do sử dụng bộ xử lý lõi kép.

Với phần mềm truy cập phương tiện được nhúng, LPRC200 hỗ trợ hoạt động ngoại tuyến. LPRC200 có thể hoạt động độc lập sau khi được nhập dữ liệu danh sách cho phép và danh sách chặn thông qua trình duyệt web, thường áp dụng trong quản lý bãi đậu xe theo tháng, như đối với nhà máy, tòa nhà, khu dân cư, v.v..

Thông số kỹ thuật LPRC200


Hệ thống cấu trúc liên kết LPRC200


Linh kiện LPRC200


Tài liệu LPRC200


LPRC200_Leaflet_VNese