Bảng điều khiển kiểm soát truy cập tích hợp web – Atlas prox series

  • bảng điều khiển kiểm soát cửa tích hợp web-Atlas prox series
  • Bảng điều khiển kiểm soát cửa tích hợp web-Atlas prox series
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0
INQUIRY

Bảng điều khiển truy cập sinh trắc học 1, 2, và 4 cửa  với ứng dụng web được tích hợp, loại bỏ nhu cầu về phần mềm quản lý

bảng điều khiển kiểm soát cửa tích hợp web-Atlas prox series

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BẢNG ĐIỀU KHIỂN KIỂM SOÁT CỬA TÍCH HỢP WEB – ATLAS PROX SERIES


Atlas-100 Atlas-200 Atlas-400
Number of Doors Controlled One Door

 

Two Doors Four Doors
Number of Readers Supported 2 (Wiegand or OSDP Readers)

 

4 (Wiegand or OSDP Readers)

 

8 (Wiegand or OSDP Readers)
Types of Readers Supported ZKTeco KR series readers and 3rd party 125kHz & 13.56MHz  Wiegand, OSDP and RS-485 readers

 

ZKTeco KR series readers and 3rd party 125kHz & 13.56MHz  Wiegand, OSDP and RS-485 readers

 

ZKTeco KR series readers and 3rd party 125kHz & 13.56MHz  Wiegand, OSDP and RS-485 readers

 

Number of Inputs 3 (1 Exit Button, 1 Door Sensor, 1 Aux 5 (2 Exit Buttons, 2 Door Sensors, 1 Aux) 9 (4 Exit Buttons, 4 Door Sensors, 1 Aux
Number of Outputs 2 (1 Form C relay for lock and  1 Form C relay for Aux output)

 

3 (2 Form C relays for locks and  1 Form C relay for Aux output)

 

5 (4 Form C relays for locks and  1 Form C relay for Aux output)
User Capacity 5,000 5,000 5,000
Logs 10,000 transactions  plus unlimited archive downloads

 

10,000 transactions  plus unlimited archive downloads

 

10,000 transactions  plus unlimited archive downloads

 

Events Database Capacity 10,000 transactions  plus unlimited archive downloads 10,000 transactions  plus unlimited archive downloads 10,000 transactions  plus unlimited archive downloads
Weight 9 lbs (3.8 kg) 9 lbs (3.8 kg) 9 lbs (3.8 kg)
Communication TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSD TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSD TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSD
Browsers Supported Chrome, Firefox, Edge Chrome, Firefox, Edge Chrome, Firefox, Edge
Enclosure Powder Coated Aluminum Powder Coated Aluminum Powder Coated Aluminum
Mounting Wall Mount Wall Mount Wall Mount
Recommended Power Supply 12V DC, 3A (PoE) 12V DC, 3A (PoE) 12V DC, 3A (PoE)
Dimensions (Bundle Only)

 

 

14in. X 2.5in. X 12in. 380mm(L) X 80mm(W) X 280mm(H

 

14in. X 2.5in. X 12in. 380mm(L) X 80mm(W) X 280mm(H

 

14in. X 2.5in. X 12in. 380mm(L) X 80mm(W) X 280mm(H

Dimensions (Board Only) 6.3in. X 4.17in. (160mm X 140mm 7.75in. X 6.73in. (197mm X 171mm) 7.75in. X 6.73in. (197mm X 171mm)

 

TÀI LIỆU BẢNG ĐIỀU KHIỂN KIỂM SOÁT TRUY CẬP – ATLAS PROX SERIES


Atlas+Prox(x00)+Series+Datasheet-+Ver2.0

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *