Bảng điều khiển kiểm soát cửa tích hợp web – Atlas Bio Series

  • Bảng điều khiển truy cập sinh trắc học tích hợp web - Atlas Bio series
  • Bảng điều khiển truy cập sinh trắc học tích hợp web - Atlas Bio series
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0
INQUIRY

Bảng điều khiển truy cập sinh trắc học 1, 2, và 4 cửa  với ứng dụng web được tích hợp, loại bỏ nhu cầu về phần mềm quản lý

bảng điều khiển kiểm soát cửa tích hợp web -Atlas bio series

Thông số kỹ thuật của Bảng điều khiển truy cập sinh trắc học tích hợp web – Atlas Bio Series


Atlas-160 Atlas-260 Atlas-460
Number of Doors Controlled One Door

 

Two Doors Four Doors
Number of Readers Supported

 

2 (Wiegand or OSDP Readers)

2 (Fingerprint Readers)

 

4 (Wiegand or OSDP Readers)

4 (Fingerprint Readers)

 

8 (Wiegand or OSDP Readers)

8 (Fingerprint Readers)

Types of Readers Supported ZKTeco FR1500A fingerprint readers and 3rd party 125kHz & 13.56MHz  Wiegand, OSDP and RS-485 readers

 

ZKTeco FR1500A fingerprint readers and 3rd party 125kHz & 13.56MHz  Wiegand, OSDP and RS-485 readers

 

ZKTeco FR1500A fingerprint readers and 3rd party 125kHz & 13.56MHz  Wiegand, OSDP and RS-485 readers
Number of Inputs 4 (Exit Device, Door Contact and 2 Aux) 6 (2 Exit Devices, 2 Door Contacts and 2 Aux) 10 (4 Exit Devices, 4 Door Contacts and 2 Aux)
Number of Outputs

 

2 (1 Form C relay for lock and  1 Form C relay for Aux output)

 

3 (2 Form C relays for locks and  1 Form C relay for Aux output)

 

5 (4 Form C relays for locks and  1 Form C relay for Aux output)
User Capacity

 

5,000 (Fingerprint and/or card users)

 

5,000 (Fingerprint and/or card users)

 

5,000 (Fingerprint and/or card users)
Logs 10,000 transactions  plus unlimited archive downloads

 

10,000 transactions  plus unlimited archive downloads

 

10,000 transactions  plus unlimited archive downloads

 

Weight 9 lbs (3.8 kg) 10 lbs (4.2 kg) 10 lbs (4.2 kg)

 

Communication TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP
Browsers Supported Chrome, Firefox, Edge Chrome, Firefox, Edge Chrome, Firefox, Edge
Enclosure Powder Coated Aluminum Powder Coated Aluminum Powder Coated Aluminum
Mounting Wall Mount Wall Mount Wall Mount
Recommended Power Supply 12V DC, 3A (PoE) 12V DC, 3A (PoE) 12V DC, 3A (PoE)
Dimensions (Bundle Only)

 

15 in (L) X 3.15 in (W) X 11in (H). 380 mm(L) X 80 mm(W) X 280 mm(H)

 

15 in (L) X 3.15 in (W) X 11in (H). 380 mm(L) X 80 mm(W) X 280 mm(H)

 

15 in (L) X 3.15 in (W) X 11in (H). 380 mm(L) X 80 mm(W) X 280 mm(H)

 

Dimensions (Board Only) 6.3 in. X 4.17 in. (160 mm X 106 mm) 7.75in. X 6.73in. (197mm X 171mm) 7.75in. X 6.73in. (197mm X 171mm)

 

TÀI LIỆU BẢNG ĐIỀU KHIỂN TRUY CẬP SINH TRẮC HỌC TÍCH HỢP WEB – ATLAS BIO SERIES


 Atlas+Bio(x60)+Series+Datasheet+-++++Ver2.0

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *