1D Barcode Scanner – Máy quét mã vạch 1D – ZKB109

Giới thiệu


ZKB109 Nền tảng quét mã vạch 1D

ZKB109 là nền tảng quét mã vạch 1D hiệu suất cao với mẫu quét đa hướng 20 dòng. Nó dẫn đến các dòng thanh toán ngắn hơn và đáp ứng được sự hài lòng cho khách hàng, tăng năng suất cho bất kể người dùng mới hay chuyên gia.

Thông số kỹ thuật


Tài liệu


ZKB109