ZKBioSecurity V5000 3.0.0 R

Overseas_ZKBioSecurity_V5000_3.1.1_R_20201223_install

ZKBioSecurity là một nền tảng bảo mật dựa trên web tối ưu All-in-One được phát triển bởi ZKTeco. Nó chứa nhiều mô-đun tích hợp: kiểm soát truy cập, tham dự và chấm công, quản lý tiêu thụ, kiểm soát thang máy, quản lý khách truy cập, đỗ xe, tuần tra bảo vệ, FaceKiosk và quản lý camera nhận dạng khuôn mặt thông minh, video (VMS) và các hệ thống phụ khác. Tất cả các hệ thống phụ hỗ trợ cả triển khai  đơn lẻ và kết hợp rõ ràng của nhiều mô-đun với liên kết điện tử; và cung cấp khả năng tích hợp mạnh mẽ và phân tích trình bày dữ liệu trực quan của người dùng cho các ngành công nghiệp khác nhau, thực sự đạt được quản lý thông minh bảo mật toàn hệ thống quy mô lớn.

Download: Overseas_ZKBioSecurity_V5000_3.1.1_R_20201223

Hướng dẫn sử dụng: xem tại đây

App: xem tại đây