ZKTeco đã ứng dụng kỹ thuật tạo hình bề mặt 3D để phát triển tính năng nhận dạng khuôn mặt bằng ánh sáng có cấu trúc 3D (3D Structured Facial Recognition). Công nghệ này chủ động chiếu các tia sáng tới bề mặt của đối tượng, sau
đó quan sát sự mã hóa ánh sáng của bề mặt đối tượng, để tính toán sự chênh lệch bị biến dạng bởi bề mặt giữa các điểm sáng được chiếu ban đầu và các điểm được quan sát. Kỹ thuật này cho phép nhận dạng khuôn mặt có độ chính
xác cao hơn, hiệu suất tốt hơn trong môi trường nguồn sáng yếu và khả năng hoạt động từ khoảng cách ngắn hơn.

Tải Xuống File Hướng Dẫn: Tại Đây

About Tien Pham