Đại học nghiên cứu Tokyo

Giải pháp kiểm soát truy nhập cho trường đại học nghiên cứu hàng đầu ở Tokyo
11Mô tả dự án: Đây là một trường đại học nghiên cứu tại Bunkyo, Tokyo, Nhật. Trường có 10 chuyên ngành với tổng cộng khoảng 30,000 sinh viên, 2,100 là sinh viên nước ngoài. Có 5 cơ sở ở Hongo, Komaba, Kashiwa, Shirokane và Nakara. Đây là trường đại học nằm trong top 7 đại học quốc gia của Nhật Bản.
Người dùng cuối: Trường đại học nghiên cứu ở Tokyo
Địa điểm dự án: Tokyo, Nhật
Yêu cầu dự án:
Quyền hạn và thời hạn truy nhập cụ thể: Trường có hơn 60 phòng thí nghiệm. Để đảm bảo an ninh cho phòng thí nghiệm và quản lý người ra vào, trường cần có hệ thống kiểm soát truy nhập sinh trắc học. Quyền truy cập khác nhau cần được thiết lập cho các phòng thí nghiệm khác nhau. Họ cũng cần thiết lập quyền hạn và thời hạn truy nhập, chẳng hạn như phòng thí nghiệm chỉ mở cửa trong một khoảng thời gian nhất định.
Chế độ click nút khẩn cấp để mở cửa: Vì việc nghiên cứu nguy hiểm và dễ gây tai nạn nên việc có lối ra an toàn là thiết yếu. Tất cả các cửa đều có thể được mở từ xa bằng chế độ one-click trong trường hợp khẩn cấp.
Báo cáo tháng và quản lý thời gian thực: Khách hàng yêu cầu có báo cáo truy nhập hàng tháng, tất cả bản ghi truy nhập của phòng thí nghiệm có thể xem được trong thời gian thực.
 Danh sách sản phẩm:
Loại Sản phẩm Số lượng
Phần mềm ZKBioSecurity 300 người dùng
65 cửa
Phần cứng ProBio 65
FR1200 134
Sơ đồ hoạt động:

103903


Download

8. Japan_University Research Institute 3


 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0