Trường Đại học Ai Cập

Hệ thống lối đi bộ cho trường Đại học đẳng cấp hàng đầu ở Ai Cập

wwMô tả dự án:

Đây là một Trường đại học ở Cairo, đi tiên phong trong ngành giáo dục tư nhân ở Ai Cập, với tầm nhìn cung cấp nền giáo dục Đại học Anh tốt nhất ở Ai Cập. Được thành lập vào năm 1996 và tiếp tục xây dựng dựa trên truyền thống cung cấp nền giáo dục Đại học Anh tốt nhất cho sinh viên Ai Cập và Trung Đông từ năm 1996 với phương pháp giáo dục tiên tiến, xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Đây là một ngôi trường có tiếng không chỉ ở Trung Đông mà còn trên thế giới với lợi thế về khóa học và giảng viên chất lượng cao.
Người dùng cuối: Trường Đại học
Địa điểm dự án: Cairo, Ai Cập
Yêu cầu dự án:
Quyền truy cập khác nhau cho các nhóm khác nhau: Trường có 6 cổng chính cho khoảng 12,000 sinh viên, giảng viên và nhân viên. Họ muốn quản lý bằng một hệ thống đơn giản nhưng hiệu quả cao. Có 3 nhóm chính để quản lý: Một là sinh viên, hai là giảng viên và nhân viên không giảng dạy. Hai nhóm nhân viên bao gồm thẻ ăn tích hợp vào thẻ truy nhập. Thứ ba là truy cập của những người không thuộc trong trường Đại học cần phải quản lý, họ cần phải được đăng ký và phát thẻ thông hành để vào trong. Người ngoài tạm thời muốn vào trong cần phải được cho phép.
Lưu lượng ra vào được ghi lại ở tùng khoảng thời gian cụ thể: Việc ra vào của sinh viên cần phải được lưu lại một cách cụ thể, đặc biệt là từ  1 đến 6 giờ sáng. Và mỗi tháng cần phải xuất thông báo chung.
Danh sách sản phẩm:
Loại
Sản phẩm
Số lượng
Software
ZKBioSecurity
12,000 người dùng
Hardware
TS1022 (InBio260 Pro embedded)
18
TS2022 (InBio260 Pro embedded)
3
Sơ đồ hoạt động:

3. Eygpt_University


 Download

3. Eygpt_University 3


Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0