Phần mềm

 

 

ZKPos Restaurant Software


Phần mềm ZKPos ứng cho trong Nhà hàng có các mô-đun khác nhau giúp việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt được tích hợp sinh trắc học nâng cao mức độ an toàn, thuận tiện và nhanh chóng trong việc đặt hàng Tài liệu https://www.zkteco.com/en/product_detail/ZKPosRestaurantSoftware.html