Nhà máy bảo dưỡng máy bay Dubai

Giải pháp kiểm soát truy nhập cho nhà máy bảo dưỡng máy bay quân sự ở Dubai
085634-RecoveredMô tả dự án:
Đây là là nhà cung cấp dch vụ bảo trì cho hãng chế tạo máy bay của Nga có chi nhánh ở Sharjah và Fujaira, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Công ty tập trung nỗ lực phát triển dịch vụ bảo dưỡng chuyên nghiệp cho các hãng chế tạo máy bay phương Tây.
Người dùng cuối: Nhà cung cấp dịch vụ bảo dưỡng máy bay
Địa điểm dự án: Shajar và Fujaira, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
Yêu cầu dự án:
Cổng xoay Turnstiles và Barrier sử dụng thẻ và dấu vân tay để quản lý nhân viên : Cổng xoay tự động là cần thiết để quản lý nhân viên. Vì vậy cổng xoay Turnstiles và Swing Barrier được áp dụng để bảo vệ nhân viên trong khu vực. Khách tham quan cần phải được đăng ký để quản lý. Sử dụng dấu vân tay cho nhân viên Volga-Dneps và thẻ RFID cho khách tham quan, tất cả các thông tin có thể được lưu vào phần mềm ZKBioSecurity 3.0 để quản lý và giám sát người ra vào.
Thống kê nhân viên trong phạm vi khu vực: Khách hàng cũng yêu cầu hệ thống có thể thu thập thông tin nhân viên trong vùng.
Danh sách sản phẩm:
Loại
Sản phẩm
Số lượng
Software
ZKBioSecurity
1000 người dùng
Hardware
Cổng xoay TS2122 (InBio260 PRO embed)
1
Cổng xoay SB1022 (InBio260 PRO embed)
1
Sơ đồ hoạt động:


 Download

085634-Recovered


Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0